Κάμερα Andor ikon-L

  • Model: Andor ikon-L DZ936N-#BV 16 bit A/D converter

  • Κατάσταση: Διαθέσιμη

  • CCD sensor: e2v CCD42-40, back-illuminated

  • CCD Format: 2048×2048, 13.5 micron pixel size (0.16″)

  • CCD field of view: 5.5’x5.5′

  • Επίστρωση: Unichrome UV-enhancement (200-1100nm)

  • Ψύξη: 5-stage Peltier cooler to -100 oC

Κάμερ Andor ikon-L

Μονάδα φίλτρου

Η μονάδα φίλτρων αποτελείται από 2 παράλληλους τροχούς με 6 θέσεις φίλτρων διάμετρο 62 mm ο καθένας. Η μονάδα φίλτρου μπορεί να συνδεθεί είτε με τις τέσσερις πλευρικές θύρες είτε με την κύρια θύρα.

  • Ο 1ος τροχός είναι ελεύθερος προς χρήση απο τους αστρονόμους για την επιλογή συγκεκριμένων φίλτρων με πάχος έως 5mm. Υπάρχουν 6 θήκες φίλτρων, οι οποίες μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν και να βγουν από τον τροχό.
  • Σε κάθε μία θέση του τροχού μπορεί να τοποθετηθεί ένα φίλτρο. Ένα δαχτυλίδι προστασίας ασφαλίζει το φίλτρο μέσα στην θήκη. Στη συνέχεια, η θήκη με το φίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί στον τροχό και να στερεωθεί με μια βίδα.
  • Ο 2ος τροχός περιέχει μόνιμα τα φίλτρα U, B, V, R, I και ένα ουδέτερο γυαλί με πάχος 3 mm.

Aristarchos filters for CCD imaging

Emission line CWL (Å) BW (Å) T max (%) Diameter (mm)
[O II] 3726+ [O II] 3729 3731 25 69.91 64
He II 4686 4690 30 76.57 64
Ηβ 4861 4865 30 77.70 64
[O III] 5007 5011 30 83.91 64
[O III] 5007 gal. set 5035 80 85.34 64
[O III] 5007 gal. set 5100 80 88.33 64
[O III] 5007 gal. set 5200 80 88.35 64
CONT. BLUE 5700 70 90.81 64
[O I] 6300 6304 30 87.22 64
Hα 6563 6567 17 69.60 64
Hα 6563+[N II] 6583 6578 40 88.02 64
[N II] 6583 6588 17 79.60 64
CONT. RED 6680 100 77.57 64
[S II] 6717 + 6731 6727 40 81.60 64
Emission line CWL (Å) BW (Å) T max (%) Diameter (mm)
u 3500 330 69.60 64
v 4110 170 96.03 64
b 4680 180 91.57 64
y 5490 240 80.87 64
z >8319 97.82 64

https://helmos.astro.noa.gr/wp-admin/post.php?post=1466&action=edit#

Band CWL (Å) BW (Å) T max (%) Diameter (mm)
U 3700 1000 56.0 64
B 4300 2000 68.0 64
V 5300 2200 85.0 64
R 5600 3500 83.0 64
I 7800 4000 89.0 64

Ανακαλύψτε το Σύμπαν

Επικοινωνία