Χαρακτηριστικά του Τηλεσκοπίου, Οπτικά και λοιπές παράμετροι

Tο τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, τύπου Ritchey-Chretien, κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία Carl Zeiss GmbH και εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2007. Το τηλεσκόπιο χρησιμοποιεί τεχνολογία παρόμοια με εκείνη των 8-10μ. τηλεσκοπίων, με αποτέλεσμα η ακρίβεια θέσης του τηλεσκοπίου να είναι καλύτερη από 2 δευτερόλεπτα τόξου, ενώ μπορεί να ακολουθήσει στόχους με μετατόπιση θέσης μικρότερη από ένα δευτερόλεπτα τόξου για μία ώρα παρατήρησης.

Η διάμετρος του πρωτεύοντος καθρέφτη είναι 2,3 μ. Το οπτικό πεδίο είναι περίπου 10 λεπτά τόξου σε διάμετρο στην πλευρική θύρα (sideport) και 1 μοίρα διάμετρος στην κύρια εστία (Cassegrain focus). Το τηλεσκόπιο μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα με μέγεθος έως V~24 με μια ώρα παρατήρησης κατά την διάρκεια μιας σκοτεινής νύχτας, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τη φασματοσκοπία είναι περίπου V~19 (με το φασματογράφο ATS).

Παράμετρος Τιμή
Βάρος (κινούμενα μέρη): 29 τόνοι
Συνολικό Βάρος : 34 τόνοι
Βάρος (οπτικός σωλήνας): 14 τόνοι
Βάρος (αλταζιμουθιακή πλατφόρμα): 7,4 τόνοι
Βάρος (πρωτεύον κάτοπτρο): 2,617 τόνοι
Βάρος (δευτερεύον κάτοπτρο): 0,108 τόνοι
Σύστημα Στήριξης: Αλταζιμουθιακή με 6 οδηγούς ανά άξονα
Σύστημα ευστάθειας: Automated (ATB)
Σύστημα κωδικοποίησης: 2 κωδικοποιητές ταινίας/άξονα (0.02″ ανάλυση)
Παράμετρος Τιμή
Οπτικό Σύστημα: Ritchey-Chretien
Διάμετρος Πρωτεύοντος κατόπτρου: 2280 mm
Εστιακός λόγος (πρωτεύον): f/2.4
Διάμετρος δευτερεύοντος κατόπτρου: 740.7 mm
Εστιακός λόγος (δευτερεύον): f/3.1
Τελικός εστιακός λόγος: f/8
Οπτικό άνοιγνα: 2200 mm
Εστιακή απόσταση: 17714.45 mm (διορθ. FOV) 17630.05 mm (χωρίς διόρθωση FOV)
Οπτικό πεδίο RC-corrected: 1.04 μοίρες (διάμετρος 321.6 mm)
Οπτικό πεδίο χωρίς διόρθωση: 10.1′ (διάμετρος 52.8 mm)
Οπτικό πεδίο (πλευρική θύρα): 10.01′ (διάμετρος 52.3 mm)
Κλίμακα εικόνας: 1″ = 85 microns (11.7″/mm)
Ποιότητα εικόνας στον άξονα: < 0.35″ (80% encircled energy, 350 nm – 1000 nm)
Ακρίβεια εστίασης: +/- 0.005 mm (κίνηση δευτερεύοντος κατόπτρου)
Εύρος διαδρομής: +/- 10 mm (μηχανισμός εστίασης)
Παράμετρος Τιμή Παράμετρος Τιμή
Εύρος κίνησης: +/- 200 deg (αζιμούθιο) Συχνότητες συντονισμού: 16 Hz (fork), 21 Hz (tube)
Εύρος κίνησης: +/- 90 deg (καθ ‘ύψος) Όριο συνολικού βάρους: έως 300 κιλά
Εύρος κίνησης: max 2 deg per second (αζιμούθιο) Μέγιστο βάρος στην κύρια εστία: έως 300 κιλά
Εύρος κίνησης: max 2 deg per second (καθ ‘ύψος) Μέγιστο βάρος οργάνου
στις πλευρικές θύρες:
έως 100 κιλά
Ακρίβεια στόχευσης: <4″ έως το ζενίθ 70 deg Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 C to +35 C
Ακρίβεια Παρακολούθησης: <0.5″ in 10 min, 2″ in 1 hr (open loop)  Εύρος υγρασίας λειτουργίας: έως 80% σχετική υγρασία
Ακρίβεια Παρακολούθησης: <0.25″ in 10 min, 0.5″ in 1 hr (closed loop) Όριο ταχήτητας ανέμου: έως 15 m/s (σε λειτουργία)
Ακρίβεια εντοπισμού: 0.25″ in 10 min, 0.5″ in 1 hr Σεισμική αντοχή: έως 2 m/sec2 προς όλες τις διευθύνσεις
Ακτίνα τυφλού σημείου στο ζενίθ: 2 deg

Acquisition and Guiding Unit (AGU)

Η μονάδα Acquisition and Guiding Unit (AGU) είναι τοποθετημένη στον Cassegrain rotator του τηλεσκοπίου. Το AGU παρέχει 5 σημεία εστίασης του φωτός για τα αστρονομικά όργανα, έναν για το διορθωμένο πεδίο με διάμετρο 1,05 μοίρα (κύρια εστία) και τέσσερα εστιακά σημεία με διάμετρο πεδίου τα 10 λεπτά τόξου (πλευρικές θύρες). Ένας καθρέφτης (science fοld Mirror or SFM) κατευθύνει το φως από το τηλεσκόπιο σε ένα απο τα 5 διαθέσιμα εστιακά σημεία.

Η μονάδα AGU παρέχει επίσης ένα σύστημα καθοδήγησης του τηλεσκοπίου (Guiding System ή GS). Το GS ψάχνει σε ένα ευρύ πεδίο του ουρανού να βρει φωτεινούς αστέρες, εκτός του άξονα παρατήρησης.

Όλες οι λειτουργίες διεξάγονται με μειωμένη βινιέτα (vignette) κατα μήκος  της δέσμης φωτός,  χωρίς της εισαγωγή σκεδασμένου διάχυτου φωτός, ή επιπρόσθετη εκπομπή στο εστιακό επίπεδο.

  • Data Driven – 2 συστήματα καθοδήγησης του τηλεσκοπίου εκτός του άξονα παρατήρησης

  •  Επιλογή 2: – 4 πλευρικές θύρες εστίασης για επιστημονικά όργανα (μη διορθωμένο πεδίο)

  • Επιλογή 3: – 1 κύρια εστίαση για επιστημονικά όργανα (με διορθωμένο πεδίο)

Acquisition and Guiding Unit (AGU)

Ανακαλύψτε το Σύμπαν