Ο Δρ Μανώλης Ξυλούρης, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, έδωσε ομιλία για τις δραστηριότητες που έχει το ΙΑΑΔΕΤ στον Χελμό σχετικά με οπτικές και κβαντικές τηλεπικοινωνίες, καθώς και οπτικές τηλεπικοινωνίες σε μακρινές αποστάσεις (DSOC – Deep Space Optical Communications).

Helmos_13_06_2024
Η ομιλία έγινε στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου του Scylight στο Eindhoven:https://atpi.eventsair.com/scylightconference2024

Share this post