Η Ελλάδα πρωτοπορεί στον τομέα των οπτικών και κβαντικών επικοινωνιών.

ESA_27_01_2024_a
Στις 25 Ιανουαρίου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας το οποίο επισφραγίζει την Ελληνογαλλική συνεργασία στον τομέα των καινοτόμων, δορυφορικών, οπτικών και ευρυζωνικών επικοινωνιών. Συνυπογράφοντες ήταν από ελληνικής πλευράς η HELLAS SAΤ, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και από γαλλικής πλευράς η Thales Alenia Space (παγκόσμια κατασκευαστική εταιρία διαστημικών συστημάτων) και η Γαλλική διαστημική εταιρία CNES. Η συνεργασία αυτή τελεί υπό τη γενικότερη επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).
Από μεριάς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την εκδήλωση χαιρέτισε ο Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ, Καθ. Μανώλης Πλειώνης, ενώ ο καθ' ύλην αρμόδιος Διευθυντής του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, παρουσίασε όλες τις σχετικές υποδομές και δραστηριότητες του ΕΑΑ που αφορούν στη συγκεκριμένη δράση.
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η από κοινού εργασία για την ανάπτυξη ενός ωφέλιμου φορτίου οπτικών επικοινωνιών μέσω της εγκατάστασης και χρήσης ακτίνων Laser στον επόμενο δορυφόρο Hellas Sat 5, ο οποίος προβλέπεται να τοποθετηθεί σε Ελληνική γεωστατική τροχιά των 39 μοιρών ανατολικά.
Η συνεργασία δομείται σε δύο στάδια: α) της ανάπτυξης και των δοκιμών αποστολής του οπτικού ωφέλιμου φορτίου και β) της εμπορικής χρήσης αυτού. Στο πρώτο στάδιο ο δορυφόρος Hellas Sat 5 θα συνδεθεί με τους οπτικούς επίγειους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Ελλάδα, τους οπτικούς επίγειους σταθμούς στη Γαλλία και τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο LEO HydRON της Thales Alenia Space. Επιπλέον υποστήριξη οπτικών επικοινωνιών σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης δύναται να δοθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Στο δεύτερο στάδιο θα αξιοποιηθεί το εμπορικό σκέλος, όπου οι νέες παροχές θα μπορούν να κατευθυνθούν σε ευρύτερες περιοχές προς γενική χρήση.
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσω των υποδομών των τηλεσκοπίων των δύο Αστεροσκοπείων, Χελμού και Κρυονερίου του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ και του εξειδικευμένου προσωπικού του Ινστιτούτου, πρωτοπορεί συμβάλλοντας, ως Εθνικό Ερευνητικό ίδρυμα, στην εν λόγω δράση, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στον τομέα των καινοτόμων δορυφορικών επικοινωνιών σε διεθνές επίπεδο, καθιστώντας τις δύο χώρες, Ελλάδα και Γαλλία, ηγέτιδες δυνάμεις στη συγκεκριμένη τεχνολογική περιοχή.

Share this post