Την περίοδο 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου επισκέφτηκε το Αστεροσκοπείο Χελμού κλιμάκιο από την εταιρία Projectsoft, που εδρεύει στην Τσεχία, η οποία έχει αναλάβει την αναβάθμιση του συστήματος λειτουργίας και ελέγχου του τηλεσκοπίου “Αρίσταρχος”.

Η επίσκεψη των τεχνικών είχε σκοπό τον επιτόπιο έλεγχο των επιμέρους συστημάτων του τηλεσκοπίου και την εξεύρεση του βέλτιστου σχεδιασμού του νέου συστήματος λειτουργίας του τηλεσκοπίου. Ο σχεδιασμός του νέου συστήματος έγινε σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδα λειτουργίας του τηλεσκοπίου του ΙΑΑΔΕΤ τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τις δυνατότητες του τηλεσκοπίου καθώς και τις απαραίτητες επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε το τηλεσκόπιο να γίνει πιο αποδοτικό στη λειτουργία του.
Η επόμενη φάση στην αναβάθμιση του τηλεσκοπίου είναι η κατάθεση, από τη συγκεκριμένη εταιρία, του τελικού της σχεδιασμού και η έναρξη υλοποίησης της αναβάθμισης, η οποία χρηματοδοτείται από την ESA και αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο χρόνια.

Projectsoft_08_06_2023

Share this post