Πρόσθετος εξοπλισμός και δοκιμές στο πλαίσιο του έργου ScyLight

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση του εξοπλισμού του προγράμματος ScyLight τον περασμένο Ιούλιο, η ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος επισκέπτεται ξανά το αστεροσκοπείο του Χελμού όπου σε συνεργασία με το προσωπικό του ΙΑΑΔΕΤ συνεχίζουν τις δοκιμές με το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος».

Έχει ήδη εγκατασταθεί ο πρόσθετος εξοπλισμός και βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές για την επικοινωνία με τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο Alphasat.

ARISTARHOS Telescope

Share this post