Τον Αύγουστο του 2020, το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος 2,3 μέτρων στο Αστεροσκοπείο Χελμού, το οποίο λειτουργεί υπό την επίβλεψη του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) ως o πρώτος επίγειος σταθμός του προγράμματος ScyLight. Το καλοκαίρι του 2021, επιστημονικά όργανα του ΕΟΔ εγκαταστάθηκαν στο τηλεσκόπιο πραγματοποιώντας τις πρώτες δοκιμές. Τον Νοέμβριο του 2021 εγκαταστάθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος πρόσθετος εξοπλισμός και πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς δοκιμές για την επικοινωνία με τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο Alphasat.

Σχετικά με το ScyLight

Το πρόγραμμα ScyLight (Secure and Laser communication technology) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) στο πλαίσιο του στρατηγικού Προγράμματος ARTES: Optical Communication- ScyLight, υποστηρίζει την έρευνα, ανάπτυξη και εξέλιξη των τεχνολογιών στην οπτική, φωτονική και κβαντική επικοινωνία, όπως επίσης ευκαιρίες για τροχιακές πτήσεις και δοκιμαστικούς ελέγχους. Οι τομείς των οπτικών επικοινωνιών (ScyLight), του 4S και 5G στο Διάστημα αποτελούν τις τρεις βασικές στρατηγικές γραμμές του Προγράμματος ARTES, υποστηριζόμενο από τα κράτη μέλη του ΕΟΔ.

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για δορυφορικές υπηρεσίες καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επικοινωνίας μέσω οπτικών λέιζερ που θα αντικαταστήσουν την παραδοσιακή τεχνολογία επικοινωνίας μέσω ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα συμφόρησης. Η πιο φιλόδοξη τεχνολογία στη βιομηχανία των δορυφόρων είναι η τεχνολογία οπτικών επικοινωνιών που θα φέρει πρωτοφανείς ρυθμούς μετάδοσης, μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων και ανθεκτικότητα για την κάλυψη των εμπορικών αναγκών.

Λογότυπο έργου ScyLight

Στόχοι του ScyLight

  • Ανάπτυξη και χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών οπτικής για δορυφορικές επικοινωνίες καθώς και νέες ευκαιρίες στην αγορά.

  • Υποστήριξη της βιομηχανίας για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητας στον τομέα των οπτικών τεχνολογιών, και στόχευση στις αναδυόμενες αγορές για προϊόντα που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες αυτές.

ScyLight space components

Οφέλη

Τα οφέλη της τεχνολογίας των δορυφορικών επικοινωνιών με λέιζερ σε σχέση με τις παραδοσιακές ραδιοσυχνότητες είναι πολλαπλά:

  • Οι πομποί και οι δέκτες στους δορυφόρους θα είναι πολύ ελαφρύτεροι, θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και θα προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια από την υπάρχων τεχνολογία (ραδιοκύματα).

  • Οι παρεμβολές θα αποφεύγονται και η υποκλοπή θα καταστεί πολύ πιο δύσκολη σε σύγκριση με τα ραδιοκύματα.

  • Θα μεταφέρονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων, κάτι που είναι κρίσιμο για τις επόμενες δεκαετίες.

Ανακαλύψτε το Σύμπαν

Επικοινωνία